Kontakt

Dane firmy

Piskorek Dystrybucja
Sp. z o.o. Sp.k.
Tadeusza Kościuszki 15
32-650 Kęty
NIP: 549-244-85-87

Adres dostaw i odbiorów

Rozlewnia Żuru i Barszczu
Dworska 30, 43-354 Czaniec
biuro czynne:
pon.-pt. w godz. 7-15
sob. w godz. 7-11

Dyrektor Handlowy

Jarosław Własiński
tel. +48 662 055 931
jwlasinski@piskorek.com

Zamówienia

tel. +48 33 432 27 90
e-mail: zur@piskorek.com

Dział sprzedaży i zamówień

Elżbieta Lach
tel. +48 33 432 27 90 wew. 21
elach@piskorek.com

Marek Kasprzak
tel. +48 33 432 27 90 wew. 25
mkasprzak@piskorek.com

6 + 1 =

RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Piskorek Dystrybucja Sp. z o.o. Sp.k., ul. Tadeusza Kościuszki 15, 32-650 Kęty, NIP: 5492448587
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – zur@piskorek.com,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu

Piskorek

Piskorek Dystrybucja
Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Dworska 30
43-354 Czaniec

copyright ©2022 Piskorek Dystrybucja Sp. z o.o. Sp. K.